QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP, SỬ DỤNG NƯỚC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: