TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Khu dân cư Bến Thành, Khu dân cư Tên Lửa, đường An Dương Vương thuộc Phường An Lạc A Quận Bình Tân, tuyến đường số 1,3,3A,4,4A,5,6,6A,7,7A,8,10,12,14,16. Vành Đai Trong thuộc Khu Dân cư Tên Lửa, Bình Trị Đông B Quận Bình Tân từ 21h30 ngày 11/10/2018 đến 05h00 ngày 12/10/2018.

8/10/2018 3:39:39 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Khu dân cư Bến Thành, Khu dân cư Tên Lửa, đường An Dương Vương thuộc Phường An Lạc A Quận Bình Tân, tuyến đường số 1,3,3A,4,4A,5,6,6A,7,7A,8,10,12,14,16. Vành Đai Trong thuộc Khu Dân cư Tên Lửa, Bình Trị Đông B Quận Bình Tân từ 21h30 ngày 11/10/2018 đến 05h00 ngày 12/10/2018.