TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Quốc Lộ 1A, đường số 21, đường số 18B (từ Mã Lò đến Quốc Lộ 1A), Mã Lò (bên dãy số lẻ) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc Phường Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân từ 8h30 ngày 11/10/2018 đến 11h30 ngày 11/10/2018.

8/10/2018 3:55:16 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Quốc Lộ 1A, đường số 21, đường số 18B (từ Mã Lò đến Quốc Lộ 1A), Mã Lò (bên dãy số lẻ) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc Phường Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân từ 8h30 ngày 11/10/2018 đến 11h30 ngày 11/10/2018.