TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Bình Tiên (số nhà 231- số nhà 303), đường Bãi Sậy (Bình Tiên - Lò Gốm), đường Lò Gốm (số nhà 931-số nhà 963), hẻm 69 Văn Thân từ 22h00 ngày 11/10/2018 đến 05h00 ngày 12/10/2018.

9/10/2018 2:23:40 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Bình Tiên (số nhà 231- số nhà 303), đường Bãi Sậy (Bình Tiên - Lò Gốm), đường Lò Gốm (số nhà 931-số nhà 963), hẻm 69 Văn Thân từ 22h00 ngày 11/10/2018 đến 05h00 ngày 12/10/2018.