TB Tạm ngưng cung cấp nước đường vào Khu Y Tế kỹ thuật cao (dãy số chẵn) Phường An Lạc A Quận Bình Tân, đường Kinh Dương Vương (dãy số chẵn- đường vào Khu Y Tế kỹ thuật cao đến An Dương Vương) Phường An Lạc A Quận Bình Tân, đường An Dương Vương (Kinh Dương Vương đến đường số 1) Phường An Lạc A Quận Bình Tân, đường số 1 (dãy số lẻ- đường số 4 đến Vành Đai Trong) Phường Bình Trị Đông B Quận Bình Tân, đường Vành Đai Trong (dãy số chẵn- đường số 1 đến Đỗ Năng Tế) Phường Bình Trị Đông B Quận Bình Tân từ 22h00 ngày 16/10/2018 đến 04h00 ngày 17/10/2018.

9/10/2018 2:33:45 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường vào Khu Y Tế kỹ thuật cao (dãy số chẵn) Phường An Lạc A Quận Bình Tân, đường Kinh Dương Vương (dãy số chẵn- đường vào Khu Y Tế kỹ thuật cao đến An Dương Vương) Phường An Lạc A Quận Bình Tân, đường An Dương Vương (Kinh Dương Vương đến đường số 1) Phường An Lạc A Quận Bình Tân, đường số 1 (dãy số lẻ- đường số 4 đến Vành Đai Trong) Phường Bình Trị Đông B Quận Bình Tân, đường Vành Đai Trong (dãy số chẵn- đường số 1 đến Đỗ Năng Tế) Phường Bình Trị Đông B Quận Bình Tân từ 22h00 ngày 16/10/2018 đến 04h00 ngày 17/10/2018.