TB Tạm ngưng cung cấp nước đường số 41, An Dương Vương, Võ Văn Kiệt Phường 16 Quận 8, đường An Dương Vương, Võ Văn Kiệt, Hồ Học Lãm, Lê Tấn Bê, Phường An Lạc Quận Bình Tân từ 22h00 ngày 10/10/2018 đến 05h00 ngày 11/10/2018.

10/10/2018 9:06:45 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường số 41, An Dương Vương, Võ Văn Kiệt Phường 16 Quận 8, đường An Dương Vương, Võ Văn Kiệt, Hồ Học Lãm, Lê Tấn Bê, Phường An Lạc Quận Bình Tân từ 22h00 ngày 10/10/2018 đến 05h00 ngày 11/10/2018.