TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Tạ Quang Bửu (số lẻ-đoạn từ đường Phạm Hùng đến số 861A) Phường 5 Quận 8 từ 9h00 ngày 12/10/2018 đến 11h00 ngày 12/10/2018.

10/10/2018 10:57:03 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Tạ Quang Bửu (số lẻ-đoạn từ đường Phạm Hùng đến số 861A) Phường 5 Quận 8 từ 9h00 ngày 12/10/2018 đến 11h00 ngày 12/10/2018.