TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Nguyễn Thị Tú, đường số 7,Bình Thành, các tuyến đường thuộc Khu Dân Cư Vĩnh Lộc và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân từ 21h00 ngày 16/10/2018 đến 05h00 ngày 17/10/2018.

10/10/2018 2:59:02 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Nguyễn Thị Tú, đường số 7,Bình Thành, các tuyến đường thuộc Khu Dân Cư Vĩnh Lộc và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân từ 21h00 ngày 16/10/2018 đến 05h00 ngày 17/10/2018.