TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Đỗ Ngọc Thạnh (Nguyễn Chí Thanh - Hồng Bàng)(2 bên) và các hẻm dọc tuyến đường. Tuyến đường Tân Hưng (Dương Tử Giang -Thuận Kiều)(2 bên) và các hẻm dọc tuyến đường từ 22h00 ngày 12/10/2018 đến 5h00 ngày 13/10/2018.

12/10/2018 9:01:05 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Đỗ Ngọc Thạnh (Nguyễn Chí Thanh - Hồng Bàng)(2 bên) và các hẻm dọc tuyến đường. Tuyến đường Tân Hưng (Dương Tử Giang -Thuận Kiều)(2 bên) và các hẻm dọc tuyến đường từ 22h00 ngày 12/10/2018 đến 5h00 ngày 13/10/2018.