TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Hùng (dãy số chẵn- đoạn từ Phạm Thế Hiển đến Tạ Quang Bửu) phường 5 quận 8 từ 8h30 ngày 19/10/2018 đến 11h00 ngày 19/10/2018.

17/10/2018 9:53:36 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Hùng (dãy số chẵn- đoạn từ Phạm Thế Hiển đến Tạ Quang Bửu) phường 5 quận 8 từ 8h30 ngày 19/10/2018 đến 11h00 ngày 19/10/2018.