TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn phường 2 Quận 5 từ 9h00 ngày 19/10/2018 đến 12h00 ngày 19/10/2018.

17/10/2018 10:26:30 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn phường 2 Quận 5 từ 9h00 ngày 19/10/2018 đến 12h00 ngày 19/10/2018.