TB Tạm ngưng cung cấp nước hẻm 269 Bến Phú Định từ 10h00 ngày 22/10/2018 đến 14h00 ngày 22/10/2018.

18/10/2018 5:01:51 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hẻm 269 Bến Phú Định từ 10h00 ngày 22/10/2018 đến 14h00 ngày 22/10/2018.