TB Tạm ngưng cung cấp nước Phường 7,8,9,10,11,12,13,14 Quận 6, Phường 5,6,7,9,10,14,15,16 Quận 8, Quận Bình Tân và Chợ Bình Điền từ 7h00 ngày 19/10/2018 đến 22h00 ngày 19/10/2018.

19/10/2018 9:42:06 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước Phường 7,8,9,10,11,12,13,14 Quận 6, Phường 5,6,7,9,10,14,15,16 Quận 8, Quận Bình Tân và Chợ Bình Điền từ 7h00 ngày 19/10/2018 đến 22h00 ngày 19/10/2018.