TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Kinh Dương Vương (từ Hồ Học lãm đến nhà số 519 bên dãy số lẻ), Lâm Hoành, Bùi Tư Toàn,Lê Cơ, Hồ Học Lãm (từ Kinh Dương Vương đến Võ Văn Kiệt bên dãy số chẵn), hẻm 50 Nguyễn Quý Yêm và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường An Lạc Quận Bình Tân từ 9h00 ngày 07/11/2018 đến 11h30 ngày 07/11/2018.

2/11/2018 2:52:01 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Kinh Dương Vương (từ Hồ Học lãm đến nhà số 519 bên dãy số lẻ), Lâm Hoành, Bùi Tư Toàn,Lê Cơ, Hồ Học Lãm (từ Kinh Dương Vương đến Võ Văn Kiệt bên dãy số chẵn), hẻm 50 Nguyễn Quý Yêm và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường An Lạc Quận Bình Tân từ 9h00 ngày 07/11/2018 đến 11h30 ngày 07/11/2018.