TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Dã Tượng (Nguyễn Duy-Hưng Phú) P.10 Q.8, đường Nguyễn Duy (Dã Tượng- Chánh Hưng) P.10 Q.8, đường Hưng Phú (số lẻ)(Rạch Ụ Cây- Chánh Hưng) P.10 Q.8, đường Chánh Hưng (số chẵn)(Nguyễn Duy-Hưng Phú) P.10 Q.8, đường Rạch Ụ Cây (Nguyễn Duy-Hưng Phú) P.10 Q.8 từ 8h30 ngày 06/11/2018 đến 11h30 ngày 06/11/2018. Đường Bùi Minh Trực (Quốc Lộ 50- Bông Sao) P.5 Q.8, Quốc Lộ 50 (số lẻ)(Cầu Nhị Thiên Đường - Tạ Quang Bửu) P.5 Q.8, đường Bông Sao (số chẵn) (Phạm Thế Hiển - Tạ Quang Bửu) P.5 Q.8, đường Tạ Quang Bửu (Quốc Lộ 50- Bông Sao) P.5 Q.8 từ 8h30 ngày 07/11/2018 đến 11h00 ngày 07/11/2018.

2/11/2018 4:38:20 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Dã Tượng (Nguyễn Duy-Hưng Phú) P.10 Q.8, đường Nguyễn Duy (Dã Tượng- Chánh Hưng) P.10 Q.8, đường Hưng Phú (số lẻ)(Rạch Ụ Cây- Chánh Hưng) P.10 Q.8, đường Chánh Hưng (số chẵn)(Nguyễn Duy-Hưng Phú) P.10 Q.8, đường Rạch Ụ Cây (Nguyễn Duy-Hưng Phú) P.10 Q.8 từ 8h30 ngày 06/11/2018 đến 11h30 ngày 06/11/2018. Đường Bùi Minh Trực (Quốc Lộ 50- Bông Sao) P.5 Q.8, Quốc Lộ 50 (số lẻ)(Cầu Nhị Thiên Đường - Tạ Quang Bửu) P.5 Q.8, đường Bông Sao (số chẵn) (Phạm Thế Hiển - Tạ Quang Bửu) P.5 Q.8, đường Tạ Quang Bửu (Quốc Lộ 50- Bông Sao) P.5 Q.8 từ 8h30 ngày 07/11/2018 đến 11h00 ngày 07/11/2018.