Tb Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Quốc Lộ 1A (từ Hương Lộ 2 đến cầu Bình Thuận), đường Ao Đôi, Mã Lò (từ Hương Lộ 2 đến Ao Đôi), các hẻm số chẵn Hương Lộ 2 (từ Mã Lò đến Quốc Lộ 1A) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Trị Đông A Quận Bình Tân từ 8h30 ngày 08/11/2018 đến 11h30 ngày 08/11/2018.

6/11/2018 3:09:26 p.m.

Tb Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Quốc Lộ 1A (từ Hương Lộ 2 đến cầu Bình Thuận), đường Ao Đôi, Mã Lò (từ Hương Lộ 2 đến Ao Đôi), các hẻm số chẵn Hương Lộ 2 (từ Mã Lò đến Quốc Lộ 1A) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Trị Đông A Quận Bình Tân từ 8h30 ngày 08/11/2018 đến 11h30 ngày 08/11/2018.