TB Tạm ngưng cung cấp nước Hẻm 633 Hồng Bàng Phường 6 Quận 6, hẻm 115 Phạm Đình Hổ Phường 6 Quận 6 từ 13h00 ngày 08/11/2018 đến 16h00 ngày 08/11/2018.

7/11/2018 1:25:03 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước Hẻm 633 Hồng Bàng Phường 6 Quận 6, hẻm 115 Phạm Đình Hổ Phường 6 Quận 6 từ 13h00 ngày 08/11/2018 đến 16h00 ngày 08/11/2018.