TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường số 59B (bên dãy số lẻ) P.Tân Tạo Q.Bình Tân từ 14h00 ngày 9/11/2018 đến 16h00 ngày 09/11/2018.Tuyến đường Lộ Tẻ, Trần Thanh Mại, Bờ Sông, Bờ Tuyến, Tỉnh Lộ 10 (từ Quốc Lộ 1A đến Cầu Bà Hom) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực, Phường Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân từ 13h00 ngày 9/11/2018 đến 17h00 ngày 9/11/2018. Tuyến đường Lộ Tẻ, Trần Thanh Mại, Bờ Sông, Bờ Tuyến, các tuyến đường thuộc Khu dân cư Bắc Lương Bèo và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực, P.Tân Tạo A Q.Bình Tân từ 22h00 ngày 12/11/2018 đến 05h00 ngày 13/11/2018.

8/11/2018 4:28:48 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường số 59B (bên dãy số lẻ) P.Tân Tạo Q.Bình Tân từ 14h00 ngày 9/11/2018 đến 16h00 ngày 09/11/2018.Tuyến đường Lộ Tẻ, Trần Thanh Mại, Bờ Sông, Bờ Tuyến, Tỉnh Lộ 10 (từ Quốc Lộ 1A đến Cầu Bà Hom) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực, Phường Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân từ 13h00 ngày 9/11/2018 đến 17h00 ngày 9/11/2018. Tuyến đường Lộ Tẻ, Trần Thanh Mại, Bờ Sông, Bờ Tuyến, các tuyến đường thuộc Khu dân cư Bắc Lương Bèo và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực, P.Tân Tạo A Q.Bình Tân từ 22h00 ngày 12/11/2018 đến 05h00 ngày 13/11/2018.