TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Kênh Nước Đen (dãy số lẻ từ Đường số 5C đến Bình Long), Bình Long (từ Kênh Nước Đen đến Đường Số 3), đường số 3,5,7,8 và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình hưng Hòa A Q.Bình Tân từ 8h30 ngày 14/11/2018 đến 11h30 ngày 14/11/2018. Tuyến đường số 8,10,12,14 Lê Văn Quới (số chẵn từ Đường số 8 đến Đường số 14) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực P.Bình hưng Hòa A Q.Bình Tân từ 8h30 ngày 15/11/2018 đến 11h30 ngày 15/11/2018.

9/11/2018 4:26:51 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Kênh Nước Đen (dãy số lẻ từ Đường số 5C đến Bình Long), Bình Long (từ Kênh Nước Đen đến Đường Số 3), đường số 3,5,7,8 và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình hưng Hòa A Q.Bình Tân từ 8h30 ngày 14/11/2018 đến 11h30 ngày 14/11/2018. Tuyến đường số 8,10,12,14 Lê Văn Quới (số chẵn từ Đường số 8 đến Đường số 14) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực P.Bình hưng Hòa A Q.Bình Tân từ 8h30 ngày 15/11/2018 đến 11h30 ngày 15/11/2018.