TB Tạm ngưng cung cấp nước Khu dân cư Cư xá Phú Lâm B Phường 13 Quận 6 từ 9h00 ngày 14/11/2018 đến 14h00 ngày 14/11/2018. Đường Hậu Giang (Nguyễn Văn Luông - Lò Gốm), đường Nguyễn Văn Luông (Hồng Bàng - Hậu Giang), đường Hồng Bàng (Nguyễn Văn Luông - Lò Gốm), đường Lò Gốm (Hồng Bàng - Hậu Giang) từ 22h00 ngày 15/11/2018 đến 05h00 ngày 16/11/2018.

13/11/2018 3:16:15 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước Khu dân cư Cư xá Phú Lâm B Phường 13 Quận 6 từ 9h00 ngày 14/11/2018 đến 14h00 ngày 14/11/2018. Đường Hậu Giang (Nguyễn Văn Luông - Lò Gốm), đường Nguyễn Văn Luông (Hồng Bàng - Hậu Giang), đường Hồng Bàng (Nguyễn Văn Luông - Lò Gốm), đường Lò Gốm (Hồng Bàng - Hậu Giang) từ 22h00 ngày 15/11/2018 đến 05h00 ngày 16/11/2018.