TB về kết quả chỉ định thầu.Gói thầu: cung cấp thiết bị dò tìm rò rỉ năm 2018.Thuộc dự án: mua sắm thiết bị dò tìm rò rỉ năm 2018.

23/11/2018 5:01:19 p.m.

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: