TB Tạm ngưng cung cấp nước đường số 26 (từ đường số 44 đến cuối đường) Phường 16 Quận 8 từ 10h00 ngày 03/12/2018 đến 14h00 ngày 03/12/2018.

28/11/2018 4:22:58 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường số 26 (từ đường số 44 đến cuối đường) Phường 16 Quận 8 từ 10h00 ngày 03/12/2018 đến 14h00 ngày 03/12/2018.