TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Ba Đình(Chánh Hưng đến Lê Quang Kim), đường Hưng Phú (số chẵn)(Chánh Hưng đến Lê Quang Kim), đường Chánh Hưng (số lẻ)(Hưng Phú đến Ba Đình) từ 22h30 ngày 04/12/2018 đến 05h00 ngày 05/12/2018.

30/11/2018 9:22:30 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Ba Đình(Chánh Hưng đến Lê Quang Kim), đường Hưng Phú (số chẵn)(Chánh Hưng đến Lê Quang Kim), đường Chánh Hưng (số lẻ)(Hưng Phú đến Ba Đình) từ 22h30 ngày 04/12/2018 đến 05h00 ngày 05/12/2018.