TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Đình Hổ (số chẵn)(Hồng Bàng-Tháp Mười), đường Lê Quang Sung (Ngô Nhân Tịnh - Phạm Đình Hổ), đường Tháp Mười (số chẵn)(Ngô Nhân Tịnh - Phạm Đình Hổ) từ 21h00 ngày 30/11/2018 đến 05h00 ngày 01/12/2018

30/11/2018 9:26:09 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Đình Hổ (số chẵn)(Hồng Bàng-Tháp Mười), đường Lê Quang Sung (Ngô Nhân Tịnh - Phạm Đình Hổ), đường Tháp Mười (số chẵn)(Ngô Nhân Tịnh - Phạm Đình Hổ) từ 21h00 ngày 30/11/2018 đến 05h00 ngày 01/12/2018