TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường KDC Bến Thành, KDC Tên Lửa, đường An Dương Vương thuộc Phường An Lạc A Quận Bình Tân, tuyến đường số 1,3,3A,4,4A,5,6,6A,7,7A,8,10,12,14,16 Vành Đai Trong thuộc KDC Tên Lửa, Bình Trị Đông B Quận Bình Tân từ 8h30 ngày 06/12/2018 đến 13h00 ngày 06/12/2018. Tuyến đường số 1,1A,1B,3,5,7A,11A,13,15,15A,17,17A,18,22,24,26,28,30,32,34 thuộc KDC Tên Lửa và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực P.Bình Trị Đông B Quận Bình Tân từ 8h30 ngày 07/12/2018 đến 13h00 ngày 07/12/2018.

3/12/2018 2:18:36 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường KDC Bến Thành, KDC Tên Lửa, đường An Dương Vương thuộc Phường An Lạc A Quận Bình Tân, tuyến đường số 1,3,3A,4,4A,5,6,6A,7,7A,8,10,12,14,16 Vành Đai Trong thuộc KDC Tên Lửa, Bình Trị Đông B Quận Bình Tân từ 8h30 ngày 06/12/2018 đến 13h00 ngày 06/12/2018. Tuyến đường số 1,1A,1B,3,5,7A,11A,13,15,15A,17,17A,18,22,24,26,28,30,32,34 thuộc KDC Tên Lửa và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực P.Bình Trị Đông B Quận Bình Tân từ 8h30 ngày 07/12/2018 đến 13h00 ngày 07/12/2018.