TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (bên dãy số lẻ từ nhà số 1247 đến QL 1A), Quốc Lộ 1A (bên dãy số lẻ từ Tỉnh Lộ 10 đến Đường số 7) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực P.Tân Tạo Q.Bình Tân, tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (bên dãy số lẻ từ Ql 1A đến Cầu Bà Hom) và các đường,hẻm nhánh của tuyến đường thuojc P.tân Tạo A Q.Bình Tân, tuyến đường QL 1A (bên dãy số lẻ từ Đường số 7 đến Sinco) và các Đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuocj khu vực P.Bình Trị Đông B quận Bình Tân từ 22h00 ngày 04/12/2018 đến 05h00 ngày 05/12/2018.

3/12/2018 4:14:11 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (bên dãy số lẻ từ nhà số 1247 đến QL 1A), Quốc Lộ 1A (bên dãy số lẻ từ Tỉnh Lộ 10 đến Đường số 7) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực P.Tân Tạo Q.Bình Tân, tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (bên dãy số lẻ từ Ql 1A đến Cầu Bà Hom) và các đường,hẻm nhánh của tuyến đường thuojc P.tân Tạo A Q.Bình Tân, tuyến đường QL 1A (bên dãy số lẻ từ Đường số 7 đến Sinco) và các Đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuocj khu vực P.Bình Trị Đông B quận Bình Tân từ 22h00 ngày 04/12/2018 đến 05h00 ngày 05/12/2018.