BẢN TIN HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016.

25/05/2016 8:50:17 a.m.

Thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, qui định của Bộ luật lao động về việc tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động hàng năm.Ngày 6/5/2016 BCH Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn phối hợp với Ban giám đốc tổ chức Hội nghị đại biểu công nhân lao động Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn năm 2016.

Đến tham dự Hội nghị có ông Tô Trung Dũng Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty, Ban Giám đốc và hơn 180 đại biểu đại diện cho 447 CNLĐ của Công ty tham dự.

Tại hội nghị Giám đốc đã trả lời những thắc mắc kiến nghị của người lao động một cách thỏa đáng về công tác SXKD cũng như chế độ chính sách v.v…

Qua Hội nghị, Giám Đốc và NLĐ đã cùng trao đổi, chia sẻ những khó khăn của Công ty phải đối mặt. Với vai trò là BCH Công đoàn, lãnh đạo các đơn vị trong công ty phải phổ biến đến NLĐ hiểu rõ cùng nhau vượt khó, đoàn kết hoàn thành mọi nhiệm vụ công tác, xây dựng Công ty ngày một phát triển hơn, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch SXKD của Công ty và phong trào công nhân năm 2016 đã đề ra.

Gần 03 giờ làm việc, Hội nghị đã trao đổi và thống nhất thông qua các vấn đề sau:

  • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
  • Nội dung phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 (tỷ lệ đồng ý là 100%).
  • Những nội dung sửa đổi, bổ sung trong qui chế trả lương – trả thưởng của Công ty (tỷ lệ đồng ý là 100%).
  • Ký kết giao ước thi đua năm 2016 giữa Giám đốc với Chủ tịch Công đoàn (đại diện cho NLĐ) cùng Lãnh đạo các phòng, ban, đội trong Công ty.
  • Thống nhất 17 thành viên đại diện cho tập thể NLĐ tham gia đối thoại định kỳ của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn năm 2017

                                                                                                                                                                                                 

                                 Quang cảnh hội nghị                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký kết giao ước thi đua giữa Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty

Lãnh đạo các phòng, ban, đội ký kết giao ước thi đua

Ông Tô Trung Dũng Chủ tịch công đoàn Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị