TB Tạm ngưng cung cấp nước Phường 12,13,14 Quận 6 từ 22h00 ngày 04/01/2019 đến 05h00 ngày 05/01/2019.

3/01/2019 8:37:22 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước Phường 12,13,14 Quận 6 từ 22h00 ngày 04/01/2019 đến 05h00 ngày 05/01/2019.