TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Bùi Tư Toàn và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực Phường An Lạc Quận Bình Tân từ 10h00 ngày 07/01/2019 đến 16h30 ngày 07/01/2019

3/01/2019 8:39:12 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Bùi Tư Toàn và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực Phường An Lạc Quận Bình Tân từ 10h00 ngày 07/01/2019 đến 16h30 ngày 07/01/2019