TB Tạm ngưng cung cấp nước Phường 6,9,14 Quận 6 từ 22h00 ngày 05/01/2019 đến 22h00 ngày 07/01/2019.

4/01/2019 8:46:34 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước Phường 6,9,14 Quận 6 từ 22h00 ngày 05/01/2019 đến 22h00 ngày 07/01/2019.