TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Thế Hiển (dãy số lẻ- Cầu Chữ Y đến Dương Bá Trạc) từ 22h00 thứ 2 ngày 07/01/2019 đến 05h00 thứ 3 ngày 08/01/2019

7/01/2019 9:40:57 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Thế Hiển (dãy số lẻ- Cầu Chữ Y đến Dương Bá Trạc) từ 22h00 thứ 2 ngày 07/01/2019 đến 05h00 thứ 3 ngày 08/01/2019