TẠM NGƯNG GIẢI QUYẾT HỒ SƠ GẮN MỚI ĐỒNG HỒ NƯỚC NHẰM PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019.

7/01/2019 2:54:34 p.m.

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: