TB TẠm ngưng cung cấp nước hẻm 2941 Phạm Thế Hiển từ 13h00 đến 16h00 (thứ 6) ngày 11/0/2019.

8/01/2019 9:32:30 a.m.

TB TẠm ngưng cung cấp nước hẻm 2941 Phạm Thế Hiển từ 13h00 đến 16h00 (thứ 6) ngày 11/0/2019.