TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 227,257 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân , tuyến hẻm 182 Hồ Văn Long, Phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân từ 14h00 ngày 10/01/2019 đến 16h00 ngày 10/01/2019.

9/01/2019 2:40:26 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 227,257 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân , tuyến hẻm 182 Hồ Văn Long, Phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân từ 14h00 ngày 10/01/2019 đến 16h00 ngày 10/01/2019.