TB Tạm ngưng cung cấp nước Phường 1,2,3,4,5,6 Quận 6 và toàn bộ Phường 9,10,11,12,13 Quận 8 từ 00h00 ngày 12/01/2019 đến 02h00 ngày 12/01/2019.

11/01/2019 9:39:33 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước Phường 1,2,3,4,5,6 Quận 6 và toàn bộ Phường 9,10,11,12,13 Quận 8 từ 00h00 ngày 12/01/2019 đến 02h00 ngày 12/01/2019.