TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Thế Hiển (số chẵn- Cầu Chánh Hưng đến Cầu Hiệp Ân) từ 22h00 thứ 2 ngày 14/01/2019 đến 05h00 thứ 3 ngày 15/01/2019.

14/01/2019 1:49:00 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Thế Hiển (số chẵn- Cầu Chánh Hưng đến Cầu Hiệp Ân) từ 22h00 thứ 2 ngày 14/01/2019 đến 05h00 thứ 3 ngày 15/01/2019.