TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 428,444 đường Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông A Quận Bình Tân, tuyến đường Chiến Lược (từ nhà số 475 đến 517) và các hẻm nhánh, hẻm 184,184 Lê Đình Cẩn P.TÂn tạo Quận Bình tân từ 14h00 ngày 16/01/2019 đến 16h00 ngày 16/01/2019.

14/01/2019 1:52:11 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 428,444 đường Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông A Quận Bình Tân, tuyến đường Chiến Lược (từ nhà số 475 đến 517) và các hẻm nhánh, hẻm 184,184 Lê Đình Cẩn P.TÂn tạo Quận Bình tân từ 14h00 ngày 16/01/2019 đến 16h00 ngày 16/01/2019.