TB Về việc tạm ngưng cung cấp nước Phường 14 Quận 5 từ 21h00 ngày 17/01/2019 đến 05h00 ngày 18/01/2019

15/01/2019 5:11:44 p.m.

TB Về việc tạm ngưng cung cấp nước Phường 14 Quận 5 từ 21h00 ngày 17/01/2019 đến 05h00 ngày 18/01/2019