TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường số 8,12, đường 26 tháng 3 (bên dãy số lẻ), Tân Kỳ Tân Quý(bên dãy số lẻ từ Bình Long đến Kênh Nước Đen), Bình Long (từ tân Kỳ Tân Quý đến đường 26 tháng 3) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân từ 22h00 ngày 22/01/2019 đến 05h00 ngày 23/01/2019

17/01/2019 4:12:06 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường số 8,12, đường 26 tháng 3 (bên dãy số lẻ), Tân Kỳ Tân Quý(bên dãy số lẻ từ Bình Long đến Kênh Nước Đen), Bình Long (từ tân Kỳ Tân Quý đến đường 26 tháng 3) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân từ 22h00 ngày 22/01/2019 đến 05h00 ngày 23/01/2019