TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Thế Hiển (dãy số lẻ- Ấu Dương Lân đến Dương Bá Trạc) từ 22h00 thứ 7 ngày 18/01/2019 đến 05h00 chủ nhật ngày 19/01/2019 và từ 22h00 chủ nhật ngày 19/01/2019 đến 05h00 thứ 2 ngày 20/01/2019.

18/01/2019 3:03:28 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Thế Hiển (dãy số lẻ- Ấu Dương Lân đến Dương Bá Trạc) từ 22h00 thứ 7 ngày 18/01/2019 đến 05h00 chủ nhật ngày 19/01/2019 và từ 22h00 chủ nhật ngày 19/01/2019 đến 05h00  thứ 2 ngày 20/01/2019.