TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Lê Cơ, hẻm 36 Bùi Tư Toàn và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực Phường An Lạc Quận Bình Tân từ 10h00 ngày 24/01/2019 đến 16h30 ngày 24/01/2019

22/01/2019 10:54:25 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Lê Cơ, hẻm 36 Bùi Tư Toàn và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực Phường An Lạc Quận Bình Tân từ 10h00 ngày 24/01/2019 đến 16h30 ngày 24/01/2019