TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 574 Sinco, hẻm 606 Hồ Học Lãm thuộc khu vực P.Bình Trị Đông B Q.Bình Tân từ 13h00 ngày 24/01/2019 đến 15h00 ngày 24/01/2019.Tuyến hẻm 688,716 Tân Kỳ Tân Quý thuộc khu vực P.Bình Hưng Hòa Q.Bình Tân từ 13h00 ngày 24/01/2019 đến 15h00 ngày 24/01/2019.Tuyến đường Tên Lửa (từ Kinh Dương Vương đến Đường Số 17A)) thuộc khu vực P.Bình Trị Đông B, P.An Lạc A Q.Bình Tân từ 14h00 ngày 25/01/2019 đến 16h00 ngày 16/01/2019.Tuyến hẻm 574 Kinh Dương Vương thuộc khu vực P.An LẠc Q.Bình Tân từ 14h00 ngày 25/01/2019 đến 16h00 ngày 25/01/2019.

23/01/2019 3:01:01 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 574 Sinco, hẻm 606 Hồ Học Lãm thuộc khu vực P.Bình Trị Đông B Q.Bình Tân từ 13h00 ngày 24/01/2019 đến 15h00 ngày 24/01/2019.Tuyến hẻm 688,716 Tân Kỳ Tân Quý thuộc khu vực P.Bình Hưng Hòa Q.Bình Tân từ 13h00 ngày 24/01/2019 đến 15h00 ngày 24/01/2019.Tuyến đường Tên Lửa (từ Kinh Dương Vương đến Đường Số 17A)) thuộc khu vực P.Bình Trị Đông B, P.An Lạc A Q.Bình Tân từ 14h00 ngày 25/01/2019 đến 16h00 ngày 16/01/2019.Tuyến hẻm 574 Kinh Dương Vương thuộc khu vực P.An LẠc Q.Bình Tân từ 14h00 ngày 25/01/2019 đến 16h00 ngày 25/01/2019.