Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD, hoạt động Đảng bộ và 2 Đoàn thể năm 2018.

31/01/2019 10:17:49 a.m.

       Ngày 25/01/2019, công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Hoạt động SXKD, hoạt động Đảng bộ và 2 đoàn thể năm 2018, nhằm biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực cho việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Hội nghị tổng kết có sự tham dự của lãnh đạo Tổng Công ty CN Sài Gòn TNHH MTV: Ông Dương Hồng Đệ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ông Trần Quang Minh Phó Tổng Giám đốc, Ông Phan Minh Chánh Phó Chủ tịch công đoàn, Bà Mai Thanh Tuyền Phó Bí thư đoàn Thanh niên,  Bà Nguyễn Thị Thiện Tâm Thường trực thi đua. Lãnh đạo công ty: Ông Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc, lãnh đạo Phòng ban đội, tổ trưởng sản xuất và các cá nhân tiêu biểu.

          Năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước nói chung và Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nói riêng, tập thể cán bộ, nhân viên Công ty đã nỗ lực, phấn đấu không ngừng trong việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác giảm nước thất thoát-thất thu, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tiếp tục thực hiện 03 chương trình mục tiêu của Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn, Các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD, Đảng bộ và đoàn thể năm 2018.

 

         Tại Hội nghị, Tổng công ty và BGĐ Công ty đã khen tặng: 61 danh hiệu chiến sĩ thi đua và 35 giấy khen Tổng công ty, 34 danh hiệu lao động giỏi, 68 giấy khen Công ty. Đảng bộ và Ban Chấp hành 2 đoàn thể cũng đã khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

        Ông Dương Hồng Đệ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã thay mặt Lãnh đạo Tổng Công ty biểu dương thành tích của toàn thể người lao động Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và chúc công ty vượt qua mọi khó khăn ngày càng phát triển bền vững.

         Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Văn Dũng đã cám ơn sự quan tâm hỗ trợ của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trong suốt thời gian qua. Đồng thời kêu gọi toàn thể người lao động của công ty nỗ lực hơn nữa trong năm 2019 để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

 

 

Ông Dương Hồng Đệ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

tặng giấy khen chiến sĩ thi đua cho các cá nhân được Tổng công ty khen tặng.

 Ông Dương Hồng Đệ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

    

Ông Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn tiếp thu ý kiến tại hội nghị.