Thông báo về kết quả chỉ định thầu.Gói thầu:cung cấp đại khởi thủy hiệu MTN năm 2018.Thuộc dự án: Mua sắm đai khởi thủy hiệu MTN năm 2018

30/01/2019 4:01:11 p.m.

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: