TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Thế Hiển (số lẻ)(Dương Bá Trạc- Cầu Rạch Ông) P.1, đường Dương Bá Trạc (dãy số lẻ)(Phạm Thế Hiển- nhà số 251) P.1, đường Hưng Phú (dãy số lẻ)(Lê Quang Kim- cầu chữ Y) P.8, đường Hưng Phú (dãy số lẻ)(Cầu Chánh Hưng- Lê Quang Kim) P.9 từ 0h00 đến 04h00 thứ 3 ngày 12/3/2019.

8/03/2019 10:58:15 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Thế Hiển (số lẻ)(Dương Bá Trạc- Cầu Rạch Ông) P.1, đường Dương Bá Trạc (dãy số lẻ)(Phạm Thế Hiển- nhà số 251) P.1, đường Hưng Phú (dãy số lẻ)(Lê Quang Kim- cầu chữ Y) P.8, đường Hưng Phú (dãy số lẻ)(Cầu Chánh Hưng- Lê Quang Kim) P.9 từ 0h00 đến 04h00 thứ 3 ngày 12/3/2019.