TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Tùng Thiện Vương (Nguyễn Văn Của-Nguyễn Duy) P.12, Đường Nguyễn Duy (cầu Nhị Thiên Đường- Bùi Huy Bích) P.12, đường Nguyễn Chế Nghĩa, Bùi Huy Bích, Mạc Vân, Phường 12,13, đường Tuy Lý Vương P.12,13, đường Nguyễn Văn Của P.13, đường Bến Bình Đông (Nguyễn Văn Của-Bùi Huy Bích) P.13. đường An Dương Vương (cầu Mỹ Thuận- Võ Văn Kiệt) P.16, đường Hoàng Ngân (đường 41) P.16, hẻm 172 An Dương Vương P.16 từ 0h00 đến 4h00 thứ 5 ngày 14/03/2019.

8/03/2019 11:04:57 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Tùng Thiện Vương (Nguyễn Văn Của-Nguyễn Duy) P.12, Đường Nguyễn Duy (cầu Nhị Thiên Đường- Bùi Huy Bích) P.12, đường Nguyễn Chế Nghĩa, Bùi Huy Bích, Mạc Vân, Phường 12,13, đường Tuy Lý Vương P.12,13, đường Nguyễn Văn Của P.13, đường Bến Bình Đông (Nguyễn Văn Của-Bùi Huy Bích) P.13. đường An Dương Vương (cầu Mỹ Thuận- Võ Văn Kiệt) P.16, đường Hoàng Ngân (đường 41) P.16, hẻm 172 An Dương Vương P.16 từ 0h00 đến 4h00 thứ 5 ngày 14/03/2019.