TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Tỉnh Lộ 10 ( từ Quốc Lộ 1A đến cầu Tân Tạo), Lộ Tẻ, Bờ Sông, Bờ Tuyến, Trần Thanh Mai, các tuyến đường thuộc KDC Bắc Lương Bèo và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực P.Tân Tạo A, P.Tân Tạo Q.Bình Tân từ 9h00 ngày 13/3/2019 đến 15h00 ngày 13/03/2019.

11/03/2019 4:11:39 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Tỉnh Lộ 10 ( từ Quốc Lộ 1A đến cầu Tân Tạo), Lộ Tẻ, Bờ Sông, Bờ Tuyến, Trần Thanh Mai, các tuyến đường thuộc KDC Bắc Lương Bèo và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực P.Tân Tạo A, P.Tân Tạo Q.Bình Tân từ 9h00 ngày 13/3/2019 đến 15h00 ngày 13/03/2019.