TB Tạm ngưng cung cấp nước Phường 3,4,6,8 Quận 6 từ 23h30 ngày 12/03/2019 đến 04h00 ngày 13/03/2019. Khu vực Phường 7,10,12,13,14 Quận 6, Bệnh Viện Quận 6, đường Hậu Giang (số lẻ)(Nguyễn Văn Luông-Bình Phú), đường Bình Phú (số chẵn)(Hậu Giang-Đường số 26), đường số 26 (2 bên)(Bình Phú- Nguyễn Văn Luông), đường Nguyễn Văn Luông (số lẻ)(đường số 26-Hậu Giang) từ 23h30 ngày 14/3/2019 đến 04h00 ngày 15/3/2019.

11/03/2019 4:22:03 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước Phường 3,4,6,8 Quận 6 từ 23h30 ngày 12/03/2019 đến 04h00 ngày 13/03/2019. Khu vực Phường 7,10,12,13,14 Quận 6, Bệnh Viện Quận 6, đường Hậu Giang (số lẻ)(Nguyễn Văn Luông-Bình Phú), đường Bình Phú (số chẵn)(Hậu Giang-Đường số 26), đường số 26 (2 bên)(Bình Phú- Nguyễn Văn Luông), đường Nguyễn Văn Luông (số lẻ)(đường số 26-Hậu Giang) từ 23h30 ngày 14/3/2019 đến 04h00 ngày 15/3/2019.