TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Hậu Giang (số chẵn)(Mai Xuân Thưởng- hẻm 178 Hậu Giang), đường Lê Quang Sung (số lẻ)(Mai Xuân Thưởng-Minh Phụng), Hẻm 219,229,235 Mai Xuân Thưởng từ 22h00 ngày 13/03/2019 đến 05h00 ngày 14/3/2019.

11/03/2019 4:25:57 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Hậu Giang (số chẵn)(Mai Xuân Thưởng- hẻm 178 Hậu Giang), đường Lê Quang Sung (số lẻ)(Mai Xuân Thưởng-Minh Phụng), Hẻm 219,229,235 Mai Xuân Thưởng từ 22h00 ngày 13/03/2019 đến 05h00 ngày 14/3/2019.