TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường số 1 và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc Phường Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân từ 22h00 ngày 18/3/2019 đến 05h00 ngày 19/3/2019.

14/03/2019 9:07:09 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường số 1 và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc Phường Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân từ 22h00 ngày 18/3/2019 đến 05h00 ngày 19/3/2019.